زنبور.نت > دنیای زنبورداری > زیست شناسی > مراحل رشد زنبور عسل

مراحل رشد زنبور عسل

تخم زنبورعسل وقتی به تفریخ نزدیک می شود به پهلو می خوابد، زنبورهای کارگر در این مرحله سلول ها را مرتبا بررسی می کنند و به محض اینکه تخم ها باز می شوند روی آنها یک قطره ژله رویال در ته سلول میریزند.

ژله رویال ماده ای است که از غده های زیرفکی زنبوران کارگر ترشح می شود. زنبوران ۳ تا ۱۳ روزه قادر به ترشح این ماده هستند. اگرچه در مواقع اضطراری، کارگران مسن تر نیز این ماده را تولید می کنند.

در دو روز اول زندگی به نظر میرسد که لاروها در داخل ژله رویال شناورند ولی در روز سوم بنظر می رسد که در داخل سلول غذای اضافی وجود ندارد. اگرچه سرکشی کارگران مکرر می گردد. راجع به دفعاتی که کارگران به نوزادان غذا می دهند حدس های مختلفی زده می شود و گفته می شود که زنبوران تا ۱۳۰ بار و یا۱۰۰۰۰ بار در دوران لاروی به آنها غذا می‌دهند

لاروها دارای پنج سن لاروی هستند که در آخر هر سن یک جلد عوض می کنند وقتی لاروها کامل می شوند زنبوران کارگر درب آنها را می پوشانند. در این مرحله لاروها شروع به تنیدن پیله می کنند، پس از آن جلد عوض کرده و تبدیل به شفیره می شود. شفیره وقتی بطور کامل شکل گرفت جلد لاروی را رها می کند ولی از نظر شکل ظاهری تغییر عمده ای پیش نمی آید.

از نظر داخلی بافت های مرحله لاروی حل می شود و بافته و اندام های مربوط به حشره کامل بوجود می آید وقتی نما کامل شد پوست شفیره شکاف می خورد و زنبور کامل با آرواره های خود درب سلول را میبرد و از آن خارج می شود.

مراحل رشد و نمو زنبوران کارگر، نر و ملکه با هم شبیه بوده ولی از نظر طول دوره با هم فرق دارند. طول دوران زندگی زنبورعسل در زمان های مختلف سال بسیار متغیر است. زنبوران کارگر بطور متوسط در تابستان و فصل فعالیت کندو حدود ۶ هفته و در زمستان حدود ۶ ماه زنده می مانند.

زنبورهای نر به طور متوسط ۲۲ روز عمر می کنند ولی بیشترین طول دروه زندگی نرها در تابستان ۵۹ روز گزارش شده است. ملکه به طور معمول و متوسط ۳ سال زندگی می کند. عمر ملکه تا ۸ سال نیز گزارش شده است.

پاسخ دهید