انار و زنبور عسل

درختی است کوچک، دارای شاخه‌های کم تیغ، برگ‌های کاملاً سبز و براق، گل‌های قرمز مایل به ارغوانی که در خردادماه باز می‌شوند.

با تعداد زیادی پرچم و تخمدانی با خامه‌های متعدد، میوه کروی با پوست ضخیم و قرمز رنگ که حاوی تعداد زیادی دانه‌های خوراکی سخت با پوشش گوشتی پرآب، شیرین یا ترش و شیرین و به رنگ قرمز شفاف است.

محل خودرویش این گیاه در مناطق نیمه گرمسیری ایران، نظیر اطراف کویر مرکزی، مناطق بلوچستان و مناطق غربی و شمال کشور است. همچنین در مناطق نیمه گرم ایران به طور پرورشی کاشته می‌شوند. انار در مناطق بین‌النهرین، شمال آفریقا، جنوب اروپا و اسپانیا نیز انتشار دارد.

اطلاعات زنبورداری درخت انار

میزان شهد تولیدی توسط درخت انار کم، ولی گرده خوبی دارد که در زمان فقدان گیاهان شهدزا و گرده زا در منطقه مورد استفاده زنبورها قرار گرفته و گرده خوبی نیز از آن جمع‌آوری می‌کنند.

پاسخ دهید