زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > انواع مختلف گرده افشانی

انواع مختلف گرده افشانی

عمل انتقال دانه گرده از قسمت نر به مادگی یک گل را گرده افشانی می‌گویند.
گرده افشانی بر دو قسم است:

   گرده افشانی مستقیم که ممکن است به دو صورت انجام شود:

الف- بدون دخالت عوامل گرده افشان

ب- با کمک عوامل گرده افشان

    گرده افشانی غیر مستقیم:

انتقال دانه گرده از بساک گل یک گیاه به کلاله مادگی گل گیاه دیگری که دارای فرمول ژنتیکی متفاوتی است. این عمل همیشه به وسیله عوامل خارجی گرده افشان و معمولا توسط حشرات و باد انجام می شود.

 

پاسخ دهید