زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > تمشک قرمز و زنبور عسل

تمشک قرمز و زنبور عسل

گیاهی است از خانواده گل سرخیان، دایمی، خاردار (حتی روی دمبرگ ها خار وجود دارد.) دارای گل‌های سفید و در تمشک سیاه گل‌ها به رنگ صورتی است.

جنس تمشک گونه‌های بسیار متعددی دارد که برخی به خاطر میوه و برخی به عنوان گیاهانی زینتی پرورش داده می‌شوند و برخی خورد رو هستند. تمشک قرمز در خاک‌های قوی و نقاط جنگلی مرطوب و پرنور در شمال، غرب و برخی نقاط دیگر به صورت خودرو می‌روید.

اطلاعات زنبورداری تمشک قرمز

گل‌های تمشک قرمز شهد و گرده فراوان تولید می‌کنند و از هر هکتار آن ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم عسل تولید می‌شود. گل‌ها در تمام طول روز گرده در اختیار زنبورهای عسل قرار می‌دهند و زنبورعسل با علاقه فراوان به چرای آنها می‌پردازند.

رنگ عسل تمشک قرمز سفید مدت‌زمان آن از اواسط اردیبهشت تا اواسط تیرماه است.