زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > جذابیت گیاهان مختلف برای زنبور عسل

جذابیت گیاهان مختلف برای زنبور عسل

به منظور تعیین جذابیت گونه های مختلف گیاهی برای زنبورعسل آزمایشی در مناطق مختلف جنوب غربی استان اصفهان تحت پوشش اقلیم نیمه استپی با استفاده از کلنیهای زنبورعسل معمولی (Apis mellifera L.) انجام گرفت.

جذابیت هر گونه گیاهی با آماربرداری از تعداد زنبور ملاقات کننده و مدت زمان استقرار روی هر گیاه در طول دوره گلدهی تعیین گردید.

با انجام آنالیز آماری کلاستر کلیه گونه های گیاهی از نظر جذابیت در چهار گروه عالی، خوب، متوسط و ضعیف طبقه بندی گردیدند. نتایج نشان داد در گروه اول (گیاهان دارای جذابیت عالی) گونه هایی قرار گرفته اند که وجه مشترک آنها تعداد زنبور ملاقات کننده و میزان بالای زمان استقرار بوده و بترتیب با کاهش میانگین تعداد زنبور ملاقات کننده و زمان استقرار گروههای بعدی (گیاهان دارای جذابیت خوب، گیاهان دارای جذابیت متوسط و ضعیف) متمایز می گردند.

از گیاهان دارای جذابیت عالی می توان به گونه های سنجد، گیلاس، اقاقیا، آلبالو، سیب، بادام، گلابی، خشخاش زرد، ورث بیابانی، اسپرس، انواع شقایق، یونجه زرد، آفتابگردان، انواع گون، سنبله ارغوانی، انواع گل راعی، آویشن، به، زول، شکرتیغال، خارشتر و … اشاره نمود. از گیاهان داری جذابیت خوب نیز می توان انواع یونجه، سریش، بعضی از گونه های گون، چای کوهی، موسیر، انواع گل گندم، جاز، قاصدک، انواع گاوزبان، انواع شبدر، جاشیر، کاسنی، انواع خاکشیر، انواع بارهنگ، پونه و … را نام برد.

از گیاهان دارای جذابیت متوسط و ضعیف نیز می توان گونه های گوش بره زرد، انواع فرفیون ، زبان پس قفا، انواع مریم گلی، آلاله، انواع شنگ، گونه های گل گندم، کنگر خوراکی، هویج کوهی، بذرالبنچ، خیارک، زنبق، کلاه میرحسن، پیچک صحرایی، بومادران، کیسه کشیش، مرغ، سوزن چوپان، زردبید و … را نام برد.

منبع

منبع

  • فقیه احمدرضا، عبادی رحیم، نظریان حسن، نوروزی مصطفی

پاسخ دهید