زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > جلب حشرات گرده افشان

جلب حشرات گرده افشان

یکی از بهترین اقدامات انجام شده در این مورد این است که زنبورعسل را به وسیله شربت شکر حاوی عصاره گلهای گیاه هدف مورد تغذیه قرار دهند و بدین طریق موجب جلب آنها به روی گلهای گیاه هدف شوند .


گرچه این روش تاکنون جنبه عملی و کاربردی پیدا نکرده است. دیده شده است اگر گیاه هدف با شربت شکر اسپری شود می توان زنبورها را به آن جلب کرد. ولی گرچه با این روش زنبورهای بیشتری روی گیاه هدف جلب می شوند ولی این زنبورها غالباً روی شاخ و برگ گیاه برای تغذیه از شربت متمرکز شده و کمتر روی گلهای آن فعالیت گرده افشانی می کنند.

واقعیت اینست که زنبورها وقتی گلها را ملاقات می کنند و پاداشی (شهد یا گرده) از آن دریافت می دارند ، آن گلها را به وسیله عطر مخصوصی (فرمون) علامت گذاری کرده و بدین ترتیب متعاقباً همین گلها توسط افراد همان گونه ملاقات می گردد.

بر اساس این ارتباط اخیراً یک ماده شیمیائی مشابه ترکیب فرمون ذکر شده تولید کرده اند که باید روی گلهای گیاه هدف اسپری شود تا موجب جلب زنبورها گردد. البته نتایج حاصله هنوز کاملاً مشخص و قطعی نمی باشد و احتیاج به تحقیقات تکمیلی است که توجیه کننده هزینه های انجام شده در مقابل سود حاصل از افزایش محصول باشد.

منبع

منبع

  • پرورش زنبورعسل (عبادی، رحیم)

پاسخ دهید