ختمی و زنبور عسل

گیاهی است علفی، چندساله، در برخی مناطق یک ساله، به ارتفاع ۲ متر، دارای ساقه قوی و محکم، برگ‌های پهن، قلبی شکل و دندانه‌دار.

گل‌های درشت، منفرد و یا سه‌تایی با دمگل بسیار کوتاه به رگ‌های بسیار متنوع قرمز، ارغوانی، زرد و مخلوط قرمز و سیاه، تمام گیاه از کرک پوشیده شده و تکثیر آن به وسیله کاشت تخم در خزانه هنگام تابستان است که از ۳۰ تا ۴۰ روز نشای آن را منتقل می‌کنند.

محل رویش آن در گیلان و مناطق خشک اسپیلی است و به صورت پرورشی در مناطق مختلف کشور کاشته می‌شود. این گیاه بومی شرق مدیترانه است و در آسیا و اروپا نیز کاشته می‌شود.

اطلاعات زنبورداری ختمی

گل‌های ختمی دارای شهد و گرده خوبی است.  گل ختمی شهد آور بوده و بسیار مورد علاقه زنبور عسل می باشد، گلدهی طولانی مدت دارد و از خرداد ماه تا شهریور ماه گل می دهد. میزان تولید عسل در هر هکتار این گیاه ۱۰۰ تا  ۲۰۰ کیلوگرم است.