زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > درخت بادام و زنبور عسل

درخت بادام و زنبور عسل

درختی است به ارتفاع ۶ تا ۸ متر و دارای ریشه قوی، عمودی، با تاج کروی که به گیاه امکان می‌دهد در شرایط نامساعد محیطی از نظر خاک و رطوبت نیز به حیات خود ادامه دهد.

برگ‌های این درخت ساده، بیضوی، باریک، دراز، نوک‌تیز، کمی موج‌دار و به رنگ سبز بوده که روی شاخه‌های تازه سال اول نمایان می‌شوند.

گل‌های درخت بادام به رنگ صورتی مایل به ارغوانی با ۱۰ تا ۳۰ پرچم که روی شاخه‌های سال دوم ظاهر می‌شوند و این گل‌ها قبل از برگ‌ها و خیلی زود باز می‌شوند. لذا در سال‌هایی که سرمای زودرس بهاره وجود داشته باشد،  سبب سرمازدگی آنها می‌شود.

ازدیاد بادام به روش پیوند روی پایه بادام و گاهی آلو انجام می‌شود. این گیاه خاک‌های آهکی را به خاک‌های مرطوب و بدون زهکشی ترجیح می‌دهد.

اطلاعات زنبورداری درخت بادام

گل‌های درخت بادام در اوایل بهار خیلی زود باز می‌شوند که در این هنگام زنبورها نیاز به تقویت غذایی داشته و برایشان ارزشمند است. به این جهت باید برای گرده افشانی از کندوهای قوی استفاده شود.

به طوری که در برخی روزهای سرد و هوای نامساعد فقط یکی دو ساعت اجازه کار برای زنبور عسل فراهم می‌شود.

بنابراین باید زنبورها را در پاییز خوب تغذیه کرده و گرده و مواد مکمل مناسب در اختیار آنها قرار داد.

متأسفانه تا به حال جایگزین مناسبی برای عسل و گرده پیدا نشده است ولی نیاز به کندوهای قوی جهت گرده‌افشانی تحقیقات زیادی را در این امر باعث شده است.

در شروع باز شدن گل‌های بادام باید اقدام به انتقال کندوها به باغ کرده و کندوها را وقتی ۹۰ درصد گل‌ها ریزش کردند باید از باغ خارج ساخت.

زنبور شهد و گرده خوبی از درخت بادام بدست می‌آورد و بادام در پرورش نوزادان در اوایل سال نقش مهمی دارد. معمولاً زنبورداران بخاطر گل بادام به باغ بادام کوچ می‌کنند و پس ازآن به سراغ گل پرتقال می‌‌روند.

عسل بادام از نظر طعم کمی تند و زننده است و لذا زنبورداران سعی می‌کنند آن را با عسل‌های فروشی مخلوط نکنند و آن را اغلب برای پرورش نسل به کار می‌برند.

میزان تولید عسل در هر هکتار از کشت این گیاه تا ۲۶ کیلوگرم است. برای هر هکتار باغ بادام یک کلنی زنبورعسل پیشنهاد شده است.

پاسخ دهید