زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > دلایل برتری زنبور نسبت به سایر گرده افشان‌ها

دلایل برتری زنبور نسبت به سایر گرده افشان‌ها

زنبورعسل نسبت به سایر حشرات گرده افشان دارای مزیت هایی می باشد

  • جمعیت زنبور عسل نسبت به سایر حشرات گرده افشان بسیار زیاد می باشد.
  • شعاع پرواز زنبور عسل بیشتر است.
  • وفاداری و پایبندی زنبور عسل به یک منطقه مورد نظر بیشتر است.
  • تأثیر سموم حشره کش که مصرف آنها روی محصولات کشاورزی معمول می باشد روی زنبور عسل کمتر از سایر حشرات گرده افشان اثر می نماید. به عبارت دیگر به واسطه قدرت تولید نسل زیاد و رفتارهای بخصوصی زنبور عسل، جمعیتی از این حشره که تحت تأثیر سموم قرار گرفته و از بین می روند سریعاً ترمیم و جایگزین می گردند.
  • اطلاعات انسان در مورد پرورش، تکثیر و نگهداری زنبور عسل بیشتر از سایر حشرات گرده افشان است.
  • زنبور عسل علاوه بر نقش اصل یاش در گرده افشانی گلها، تولید عسل، موم و سایر فرآورده های دیگر را می نماید که مورد توجه بیشتر می باشد.
  • زنبور عسل را در هر شرایط آب و هوا می توان نگهداری نمود و سریعاً با آن شرایط سازش یافته و فعالیت می نماید.
  • اغلب حشرات در زمستان به خواب زمستانه می روند در حالی که زنبورعسل چنین رفتاری ندارد و متناسب با شرایط محیطی فعالیت خود را تنظیم می نماید.
  • کلنی های زنبورعسل را می توان به راحتی به نقاط مختلف جابه جا نمود.

 

پاسخ دهید