رزماری و زنبور عسل

درختچه‌ای است چندساله، به ارتفاع ۱ تا ۲ متر با برگ‌های متقابل، باریک، دراز، نوک تیز، کمی خشن، سطح فوقانی برگ بدون کرک و سبز رنگ و سطح زیرین برگ کرک‌دار و سفید است.

گل‌های این گیاه سفید مایل به بنفش است و از لای برگ‌ها خارج می‌شود. میوه چهار فندقه‌ای، قهوه ای، سفت، کروی و دارای تخم کوچک است.

برگ گل دیگر اعضای این گیاه معطر و خوشبو است و برگ و گل آن کمی تلخ است مزه است. تکثیر این گیاه بیشتر از طریق بذر و قلمه است. معمولا فاصله بین ردیف‌های کاشت ۱۰۰ سانتی‌متر و فاصله بین بوته‌ها ۴۵ سانتی‌متر است و سرشاخه‌های سالی ۲ بار برداشت می‌شود.

اطلاعات زنبورداری رزماری

به دلیل شهد فراوان و عطر گل رزماری حشرات فراوانی به خصوص زنبور عسل جلب آن می‌شوند. این گیاه بسیار زنبور‌دوست است و تولید عسل آن در هر هکتار ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم است.

رزماری یا همان اکلیل کوهی در اواخر بهار گل می‌دهد، شهد خوب و گرده متوسط تولید می‌کند و رنگ عسل آن کهربایی است.

تاریخ گلدهی این گیاه در اواخر بهار است.

 

پاسخ دهید