زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > زالزالک و زنبور عسل

زالزالک و زنبور عسل

درختی است با خارهای محوری و به طول ۱ تا ۳ سانتی متر، دارای گل‌های سفید یا صورتی، میوه‌ای به قطر حدود یک سانتی متر و به رنگ سرخ.

این گونه در ایران شامل ۲ رقم است که تا ارتفاع ۱۰۰۰ متری نیز یافت می‌شود. جنس زالزالک گون‌های متعددی در ایران دارد. برای تکثیر، تخم این گیاه را قبل از زمستان داخل ماسه می‌کارند، سپس به خزانه منتقل می‌کنند در سال دوم یا سوم گیاهان خزانه را به باغ منتقل می‌کنند.

برای ایجاد ارقام زینتی، باید پیوند روی پایه زالزالک وحشی زده شود.

اطلاعات زنبورداری زالزالک

چون گرده گل این گیاه بعد از سایر گیاهان تولید می‌شود، در زنبورداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

زالزالک در مناطق شمال ایران، اطراف تهران، همدان، اصفهان، آذربایجان، خلخال، قزوین و خراسان می‌روید. زمان گلدهی زالزالک اردیبهشت خرداد است. گل‌های زالزالک شهد و گرده متوسطی تولید می کند و و تولید عسل ازهر هکتار آن ۲۵ تا ۵۰ کیلوگرم است.

پاسخ دهید