زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > زنبورها کلید پایداری محصولات کشاورزی

زنبورها کلید پایداری محصولات کشاورزی

بررسی ساده آثار باستانی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که زنبورداری از گذشته‌های دور وجود داشته و شاید قدیمی‌ترین نشانه‌ها را بتوان در آثار باستانی اسپانیا مشاهده کرد.

امروزه زنبور عسل که یکی از انواع بسیار گوناگون زنبورهاست، در ۵ قاره دنیا شناخته شده است و از آنجا که این حشره در محیط سربسته زندگی می‌کند، آشنایی با زندگی پر رمز و رازش همیشه برای همگان شگفت آور بوده است.

تحقیقات نشان می‌دهد اگر زنبورها به طور کلی اعتصاب کنند و کار گرده افشانی را انجام ندهند‌، در ابتدا ۶۰ درصد محصولات کشاورزی دیگر تولید نمی‌شود و در طول زمان کار طبیعت به کل مختل می‌شود. این نکته نقش بی‌نظیر این حشرات را در چرخه حیات به اثبات می‌رساند.

بتازگی در اخباری شنیده می شود که زنبورها به دلیل نامعلومی از کندو فرار می‌کنند که این امر کشاورزی امریکا را امسال با مخاطره سنگینی روبه رو و این کشور را وادار کرده است برخی محصولات کشاورزی را از امریکای جنوبی وارد کند.

این امر نشان می‌دهد گرده افشانی مهمترین بخش فعالیت زنبور است زیرا در زاد و ولد بسیاری از نباتات (غیر از سوزنی برگها) زنبورها موثرند و گرده‌افشانی زنبور عسل عامل بقای آنهاست.

در واقع زنبور عسل پیش از این که انسان موجودیت خود را در زمین تثبیت کند‌، وجود داشته و انسان از بدو خلقت با استفاده از زنبورداری بومی از زنبور عسل استفاده کرده است.

در زنبورداری بومی‌، مردم هر منطقه ای برحسب توانایی‌ها و امکانات خود به ساخت کندوهای بومی اقدام می کرده اند ، به طوری که در موزه‌ای از کندوهای بومی‌، کندوهایی ساخته شده از کوزه‌، نی‌، شاخه‌های درخت‌، سبد‌، حصیر و جعبه‌های پیش ساخته مشاهده می‌شود.

پس از آن که انسان زیرکی خود را در ساخت کندو به کاربرد، کندوهای مدرن ساخته شد که کارآیی بسیار بالایی در مقایسه با کندوهای بومی داشت و فناوری به کار رفته در کندوها بسیار نزدیک به رفتار زنبورها بود. این نوع زنبورداری کم‌کم به صورت صنعت درآمد و صنعت زنبورداری اشتغالی جهانی شد و انواع گروههای اجتماعی به این کار مشغول شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد زنبورداری در هر زمانی بویژه در زمان جنگ قابل انجام بوده است و در دوره جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و جنگ جهانی دوم بسیاری از مردم به انجام این کار روی آوردند.

پاسخ دهید