زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > شقایق سرخ و زنبور عسل

شقایق سرخ و زنبور عسل

گیاهی است یک ساله، علفی، دارای گل‌های درشت، سرخ رنگ با لکه‌های سیاه در ته جام که در انتهای ساقه گل‌دهنده به ارتفاع حداکثر یک متر تشکیل می‌شوند.

برگ‌های آن دارای بریدگی‌های عمیق و دندانه دار است. میوه این گیاه شبیه خشخاش معمولی، ولی کوچکتر از آن و به ابعاد ۲*۱ سانتی متر با دانه‌ها سیاه رنگ است.

محل رویش این گیاه در خاک‌های آهکی است زیرا از گیاهان آهک‌دوست است. در مناطق مرزی ایران و عراق در دره باز وفت، تبریز، کرمان، خوزستان بین شوش و دهلران و بین هفت تپه و اهواز و نیز در کشورهای اروپایی و آسیایی و سایر مناطق معتدله کره شمالی می‌روید.

اطلاعات زنبورداری شقایق سرخ

شقایق سرخ دارای گرده فراوانی به رنگ سیاه است که در فصل گلدهی گیاه، یعنی اوایل اردیبهشت تا اوایل مرداد ماه توسط زنبور عسل جمع‌آوری می‌شود.

هر گل روزانه حدود ۲۶۰هزار دانه گرده تولید می‌کند که زنبور عسل در ساعات ۵ تا ۱۰ صبح به جمع آوری آن می‌پردازد و بعد از این ساعات به ملاقات آن نمی‌رود.

پاسخ دهید