زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > عوامل موثر گرده افشانی
گرده افشانی زنبور عسل

عوامل موثر گرده افشانی

زنبورعسل یکی از مهم ترین و موثرترین عوامل گرده افشانی محسوب می شود. درجه موفقیت این حشره در گرده افشانی تحت تاثیر عوامل مختلف، متفاوت است.

رفتار خود زنبور عسل:

در بعضی از نژادها فعالیت چرای زنبوران در مزارع و باغ ها برای جمع آوری شهد و گرده گل بیشتر از نژادهای دیگر می باشد.

        تاثیر عوامل اقلیمی:

عوامل اقلیمی که روی فعالیت گرده افشانی زنبورعسل موثر است عبارتند از: درجه حرارت محیط، نور، رطوبت و باد

پاسخ دهید