زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > فصل عسل آوری و کاهش جمعیت

فصل عسل آوری و کاهش جمعیت

هنگامی که در منطقه‌ای شهد فراوان باشد، جمعیت‌های قوی عسل خوبی ذخیره خواهند نمود.

در مقابل در همین زمان به خاطر رقابتی که جمع‌آوری شهد با پرورش نوزادان دارد، زنبورها با روش هائی جلوی تخمگذاری ملکه را گرفته و در نتیجه حدود یک ماه بعد کلنی با مسئله کاهش جمعیت رو به رو خواهد شد. در اواسط فصل فعالیت زنبور (حدود تیر ماه) این امر مشکلی ایجاد نمی‌‌‌کند. ولی در اوایل فصل می تواند آسیب مهمی به جمعیت‌زده و باعث کاهش شدید محصول عسل کوه گردد‌.

علت بروز این مشکل اینست که درکوچ زنبورداران به مناطق گرمسیر اگر وفور شهد در منطقه اتفاق افتد، همان طور که اشاره شد، تخمگذاری کاهش پیدا کرده و آسیب ذکر شده اتفاق می‌افتد. برای مقابله با این مسئله به این چند نکته توجه کنید:

سعی شود در منطقه کاشت کلزا تراکم کلنی ها نسبتاً زیاد باشد که مقدار شهدآوری پائین‌تر بیاید. کلزا شهد و گرده فراوانی دارد این مسئله در زنبورهای متوسط و ضعیف سبب رشد جمعیت آنها می‌‌شود. تنها در مورد زنبورهای نسبتاً قوی مشکل ساز است که با این تمهید برطرف می‌شود.

در بازدیدها به تخم‌ریزی ملکه و محل لازم برای آن توجه شود. در صورتی که احساس شود. در صورتی که اجساس شود جمعیت از این نظر در مضیقه است، در محل حضور ملکه در کندو از پوکه‌های سالم و آماده استفاده شود و این شان‌ها را  هنگام غروب داخل کندو در محل مورد نظر قرار دهید که زنبورها درآن قطرات شهد نریزند. البته به مسئله سرمای شبانه هم توجه کنید و از اضافه نمودن فضای زنبور به صورت بی رویه خودداری شود .

 

پاسخ دهید