زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > فواید گرده افشانی زنبور عسل

فواید گرده افشانی زنبور عسل

برخی از حشرات با گرده افشانی و تلقیح گلها، گاهی به مقدار زیادی بر میزان تولیدات کشاورزی از جمله آفتابگردان، سیب درختی و غیره می افزاید و به نحو قابل توجهی مقدار و شکل محصول را بهبود میبخشد.

 از فواید گرده افشانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • با عمل گرده افشانی کامل، گلها زودتر بارور میشوند و میوه ها سریعتر تشکیل میگردند.
  • باعث افزایش مقدار، مرغوبیت و داوم میوه میگردد زیرا با تشکیل تخمکها به طور کامل، دانه و میوه بیشتری تولید میشود.
  • مانع تولید میوه های ناجور، کج و پوک میگردد.
  • به علاوه گرده افشانی کافی توسط حشرات باعث زود تشکیل شدن بذر نیز میشود که در اثر این عمل، بیشترین فرصت را برای رسیدن محصول فراهم نمود و موجب یکنواختی و زود برداشت شدن محصول نیز گردد.

بواسطه موارد فوق، سرانجام گرده افشانی توسط خود زاراعان مورد درخواست قرار میگیرد. چنانکه عمل آوری بیشتر درختان میوه بستگی به زنبورها دارد. زنبورها یک بخش عظیم از تولیدات محصولات در ایالات متحده هستند. اوان سوگدان یکی از محققین دانشگاه واشینگتن معتقد است ” زنبورها مسئول حدوداً یک سوم غذایی هستند که ما میخوریم.

پاسخ دهید