زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > مریم‌ گلی و زنبور عسل

مریم‌ گلی و زنبور عسل

‏این جنس در ایران ۵۸ ‏گونه دارد که به صورت گیاه علفی یک ساله و چندساله در سراسر کشور انتشار دارند. بعضی از آنها علف هرز هستند.

‏گونه Salvia.officinalis گیاهی علفی چندساله با ساقه چهارگوش و کرک‌دار با ارتفاع ۵۰ ‏سانتیمتر، برگ‌ها متقابل، پوشیده از کرک به رنگ سبز مایل به سفید، برگ‌های پایین ساقه دراز، بیضی به طول ۴-۵ سانتیمتر و نوک‌تیز، کناره برگ‌ها دارای دندانه‌های منظم با دمبرگ ولی برگ‌های واقع در قسمت بالای ساقه بدون دمبرگ و کوچک، گل‌ها به رنگ آبی کم رنگ یا ارغوانی معمولاً در تابستان سال دوم ظاهر می‌شود.

گونه دیگری از این گیاه که از نظر طبی چندان مورد توجه نیست گل‌های قرمز زیبایی دارد به نام سالوی در گل کاری‌ها کاشته می‌شود و نام علمی آن Salvia.splelldens ‏می‌باشد.

‏گونه S. Officinalis در آذربایجان شرقی و سایر مناطق به صورت پرورشی برای پرورش گل و استحصال عطر کاشته می‌شود در کشورهای مناطق مختلف آسیا و شمال آفریقا می‌روید.

اطلاعات زنبورداری مریم گلی

گیاهان این جنس دارای شهد فراوانی بوده و از نظر زنبورداری اهمیت دارند. گونه های  .S.verticillata L و  .S.Verbenaca L و .S.Officinalis L و S.Nemorosa و S.Virgata

به ترتیب دارای درجه اهمیت تولید شهد ۶،۴،۶،۵،۴می‌باشد. عسل مریم‌ گلی به عنوان بهترین عسل موجود در بازار شناخته شده است.

از خصوصیات مهم عسل مریم‌ گلی این است که هرگز رس نمی‌کند. دارای جرم سنگین، ملایم و معطر است، مخلوط آن با سایر عسل‌ها می‌تواند از سرعت شکرک زدن آنها جلوگیری نماید. رنگ عسل مریم‌ گلیسفید روشن است. دارای شهد خیلی خوب و گرده کم است و رنگ‌دانه گرده آن سفید است.

پاسخ دهید