زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > مریم نخودی و زنبور عسل

مریم نخودی و زنبور عسل

گیاهی است از خانواده نعناعیان، علفی، خشبی، چندساله، ریز برگ، دارای برگ‌های متقابل، بیضوی با بریدگی‌های عمیق و دندانه‌دار، به رنگ سبز روشن در سطح زیرین و سبز تیره در سطح بالایی برگ و بسیار تلخ‌مزه، گل‌های خوشه‌ای به رنگ قرمز روشن در انتهای ساقه.

ساقه این گیاه چهارگوش، به ارتفاع ۳۰ سانتی متر، در قسمت پایین کمی چوبی و قسمت بالای آن سبز و نرم است. میوه این گیاه فندقه، قهوه‌ای رنگ، دانه‌ریز و قدری تندمزه و ریشه آن ارغوانی رنگ است.

چرای مفرط دام‌ها از گیاه خطر مسمومیت را به همراه دارد؛ لذا در مراتعی که این گیاه زیاد باشد چرای دام مخاطره‌آمیز است.

اطلاعات زنبورداری مریم نخودی

گل‌های مریم نخودی شهد و عطر فراوان دارد، زنبورها را جلب می‌کند و عسل مرغوبی به میزان ۲۵ تا ۵۰ کیلوگرم در هر هکتار تولید می‌کند.

مریم نخودی از اواسط اردیبهشت تا اواسط مردادماه ماده گل می‌دهد و مناطق رویش آن شمال گیلان، رودبار، کندوان، گرگان، البرز، آذربایجان، ارسباران، میشوداغ، شاهرود، بسطام و مناطق معتدل جهان و دامنه‌های خشک و جنگ‌های سنگ‌ریزه‌ای اروپا، آسیا و شمال آفریقا است.

پاسخ دهید