زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > معامله‌ای بین زنبور عسل و گل

معامله‌ای بین زنبور عسل و گل

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه، گفت: زنبور عسل گل‌ ها را بارور می‌کند و گل ها نیز شهد و گرده خود را در اختیار زنبورها قرار می‌دهند که این معامله جالبی بین آن دو است.

دکتر شهاب قاضی اظهار داشت: زنبور عسل بذرها و میوه‌ها را نه از خارج به کندو حمل می‌کند و نه این‌که قادر است آن‌ها را مثل موم در داخل بدنش ترشح و تولید کند، اما با این وجود نه تنها در تولیدشان موثر است، بلکه بزرگترین نفع را از راه تولید میوه و بذر در اختیار انسان قرار می‌دهد.

وی افزود: منافع تولید شده در ازدیاد میوه توسط زنبور عسل به تنهایی بیش از مجموع درآمدی است که این حشره به وسیله سایر محصولات تولیدی خود به ما می‌رساند.

قاضی ابراز داشت: وظیفه اصلی زنبور عسل بارور کردن درختان میوه و گل‌ های برخی از علوفه‌هاست تا بتوانند بذر زیادتری تولید کنند. بر همین اساس دانشمندان جانورشناسی معتقدند گل‌ های زیبای موجود در طبیعت به خاطر لذت بردن ما خلق نشده‌اند.

وی ادامه داد: در واقع به نظر می‌رسد دلیل اصلی آفرینش گل‌ های زیبا این است که بتوانند زنبورها را به سمت خود جلب کنند تا به وسیله آن‌ها گرده افشانی‌ و بارور شوند، البته در مقابل، گل‌ ها هم فورا حق‌الزحمه زنبورها را به صورت شهد و گرده پرداخت می‌کنند.

قاضی افزود: باغ سیب یا گلابی که در داخل و یا نزدیکی آن کندوی زنبور عسل نباشد، محصول نسبتا ناچیزی مثلا هشت تن در هکتار خواهد داشت، در صورتی که اگر داخل همان باغ تعدادی کندوی متناسب با وسعت آن بگذارند، مشروط بر تامین به موقع سایر نیازهای باغ و درختان آن نظیر کود، آب، شخم و …، مقدار محصول آن باغ چندین برابر می‌شود، مثلا به ۴۰ تن در هکتار یا بیشتر خواهد رسید.

عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد گرده افشانی به واسطه زنبورعسل و تنها ۲۰ درصد آن تحت تاثیر سایر حشرات و مسائل دیگر نظیر باد، آب، انسان و … انجام می‌شود.

پاسخ دهید