زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > هویج وحشی و زنبور عسل

هویج وحشی و زنبور عسل

هویج وحشی، گیاهی است علفی، دوساله،  شبیه هویج، دارای برگ‌های بریده بریده و دندانه‌دار با ساقه‌های گوشه‌دار و ریشه ضخیم، پر گره و کمی شیرین که به ویژه در شمال ایران از ریشه این گیاه برای تهیه مربا استفاده می‌شود.

محل رویش این گیاه در ایران در حاشیه جنگل‌های شمال و دماوند و در کوه برفی شیراز است. در اروپا و آمریکای شمالی به عنوان سبزی و علوفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات زنبورداری هویج وحشی

هویج وحشی دارای میوه تیره رنگ به اندازه یک نخود، گل که روی شاخه گل‌دهنده به صورت چتر مرکب دارای شهد و گرده خوب و بسیار مورد علاقه زنبور عسل است.

هویج وحشی در سال دوم رویش به گل مى‌نشیند و موسم گلدهى آن اردیبهشت تا تیرماه است. نام‌های دیگر این گیاه عبارتند از: زردک ریگی، گرز بری، ریشه گرز بری، اشقاقل، هشقیقل

پاسخ دهید