زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > پنیرک بزرگ و زنبور عسل

پنیرک بزرگ و زنبور عسل

گاهی است علفی، پایا یا دوساله، به ارتفاع ۴۰ تا ۸۰ سانتی متر، دارای برگ‌های متناوب با بریدگی عمیق که برگ را به ۵ تا ۷ قسمت تقسیم می‌کند.

دمبرگ بلند، گل‌های درشت به رنگ قرمز مایل به بنفش با تخمدان آزاد و کروی، ریشه عمومی سفید رنگ، ساقه پوشیده از کرک، میوه کپسول کروی با خانه‌های متعدد و مشخص که در هر خانه یک دانه قرار دارد.

محل رویش این گیاه در دامنه‌های کوه‌های البرز، کرج، کن، بیلقان، در آذربایجان نزدیک تبریز، خوی، اراک، خراسان، جنوب شیراز، کرمان و بلوچستان است. تاریخ گلدهی پنیرک اردیبهشت تا تیرماه است.

اطلاعات زنبورداری پنیرک بزرگ

این گیاه نیز مورد علاقه زنبور عسل است و در شرایط آب و هوایی خوب، شهد و گرده زیادی از آن جمع‌آوری می‌کند. عسل تولیدی از پنیرک بزرگ دارای رنگ روشن و طعم و کیفیت خوب است، ولی در خاک‌های شنی خشک ممکن است رنگ عسل تیره و طعم آن تند شود.

پاسخ دهید