زنبور.نت > دنیای زنبورداری > گرده افشانی > گل انگشتانه و زنبور عسل

گل انگشتانه و زنبور عسل

گیاهی است دو ساله، علفی، به ارتفاع ۱/۵ متر، دارای ساقه استوانه ای و پوشیده از کرک.

برگ‌های بیضوی، بزرگ، پهن، نوک‌تیز، دندانه‌دار و دراز دمبرگ و چسبیده به ساقه در قسمت برگ‌های فاقد دمبرگ و چسبیده به ساقه در قسمت بالای ساقه، سطح رویی برگ پوشیده از کرک، گل‌ها انگشتانه شکل، آویخته، به رنگ قرمز ارغوانی یا سفید مایل به ارغوانی، به صورت سنبله، میوه‌هایی با تخم زیاد، کوچک و قهوه‌ای رنگ و ریشه عمودی و مخروطی. ازدیاد این گیاه به روش کاشت بذر در خزانه و انتقال نشاء به زمین اصلی است که در سال بعد گل می‌دهد.

گل انگشتانه از جمله گیاهان زینتی بسیار زیبا است که از آن به عنوان یک گیاه دارویی نیز استفاده می‌شود.

محل رویش گل انگشتانه در جنگل‌ها و زمین‌های سیلیسی مناطق مختلف ایران و اروپا است و در باغ‌ها و پارک‌ها نیز کاشته می‌شود. تاریخ گلدهی آن اوایل تابستان است.

اطلاعات زنبورداری گل انگشتانه

گل انگشتانه گرده متوسط و شهد فراوان ترشح می‌کند و بسیار مورد علاقه زنبورعسل است. میزان عسل تولید در هر هکتار این گیاه ۲۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم است.

پاسخ دهید