زنبور.نت > دنیای زنبورداری > نژادها > زنبوران نیش دار و بدون نیش

زنبوران نیش دار و بدون نیش

تعدادی از زنبوران نیش ندارند، ولی به صورت‌های مختلف از خود دفاع می‌کنند.

این زنبوران در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری و گاهاً معتدل زندگی می‌کنند و چون در هوای سرد بصورت خوشه در نمی‌آیند لذا قادر به زندگی در مناطق سرد نمی‌باشند. دفاع این زنبوران شامل گاز گرفتن، تحریک و سوزش چشم با حرکت در روی آن و ترشح مایع سوزاننده‌ای که بعضاً بسیار بد بو است صورت می‌گیرد. این زنبوران گرده‌افشان بسیار خوبی بوده و همه گونه‌های این زنبوران، عسل تولید می‌کنند، ولی تنها زنبوران بزرگتر آنها ارزش نگهداری در کندو را دارند که عسل بیشتری تولید می‌کند.

و اما زنبورانی که دارای نیش چهار گونه هستند آپیس ملیفرا، سرانا، دورساتا و فلورآ که در قاره آسیا وجود دارند:

  • آپیس ملیفرا که بومی قاره اروپا بوده و به علت تولید عسل بیشتر توسط انسانها به اکثر مناطق مختلف جهان انتقال داده شده‌اند.
  • آپیس سرانا که بومی قاره آسیا بوده و از آپیس ملیفرا کوچکتر است و عسل کمتری تولید می‌کند.
  • آپیس دورساتا که بزرگترین زنبوران عسل بوده و در هوای آزاد زندگی کرده و یک شان بزرگی را (حداکثر به اندازه ۲/۱*۲ متر) در زیر شاخه‌های درختان و صخره‌ها بوجود می‌آوردند و در صورت نامساعد شدن هوا بطور دسته‌جمعی به مناطق دیگر کوچ می‌کنند این زنبوران نیز بومی قاره آسیا هستند. آپیس دورساتا، با فرمونی که در اثر نیش زدن زنبوری در هوا پخش می‌شود بسیار سریع به نیش زدن تحریک می‌شوند.
  • آپیس فلورا که کوچکترین زنبور عسل بوده و شانی به اندازه کف دست (حداکثر به اندازه ۳۵*۵۰ سانتی‌متر) در هوای آزاد تولید می‌کند و آنهم بومی قاره آسیا است.

منبع

منبع

  • زنبوران عسل و زنبورداری (پیر ایرانی، عبادا…)