زنبور.نت > دنیای زنبورداری > نژادها > زنبور عسل بزرگ (Apis dorsata)

زنبور عسل بزرگ (Apis dorsata)

این گونه زنبوران در جنوب و جنوب شرقی آسیا (هندوستان، چین و سیلان) زندگی نموده و بزرگترین نوع زنبور عسلی می‌باشد که تاکنون شناخته شده است.

در بین چهار گونه زنبور عسل از نظر جثه از همه بزرگتر می‌باشد، به حالت وحشی زندگی کرده، این گونه از زنبور عسل مانند زنبور کوچک فقط یک شان بزرگ می‌سازند که طول آن تا ۱۷۰ و عرضش تا ۱۲۰ سانتیمتر هم می‌رسد.

شان معمولا به شاخه‌های کلفت درختان، زیر سقف ایوان‌ها و دامنه صخره‌ها متصل می‌گردد.  شکل و اندازه سلول‌های شان که در آنها کارگر، ملکه و نر پرورش داده می‌شود مشابه است. قد کارگرهایشان حدود ۱۹، ملکه ۲۳ و نر ۱۷ میلیمتر است. معمولا تعداد متعددی کلنی این زنبور در کنار یکدیگر لانه‌سازی می‌کنند. جمعیت هر کلنی ممکن است به چندین هزار زنبور برسد. قد بزرگ و ظرفیت حمل عسل بیشتر این نوع باعث شد که پرورش دهندگان زنبورعسل به فکر خانگی کردن آن بیفتند.

ولی هیچ یک از آزمایش‌های انجام شده برای این منظور به نتیجه مثبتی منتهی نشده‌اند، زیرا این زنبورها فقط در هوای آزاد قادر به زندگی بوده و تمایل زیادی به مهاجرت از خود نشان می‌دهند. به دلیل اینکه سالانه چندبار از نقطه ای به نقطه ای دیگر کوچ می‌نمایند. خاصیت مهاجرت دائمی آنها مانع ثبات و خانگی شدنشان می‌گردد. زنبورهای درشت قادر به تحمل هوای سرد زمستانی نیستند.

زنبور عسل بزرگ

(Apis dorsata)

طبقه بندی علمی

سلسله

جانوران

شاخه

بندپایان

رده

حشرات

راسته

بال غشائیان

بالا خانواده

آپوئیدا

جنس

آپیس

تیره

مگاآپیس

گونه

آپیس دورساتا

اسم دو حرفی

آپیس دورساتا

منبع

منبع

  • زنبورعسل و پرورش آن (شهرستانی، نعمت الله)
  • پرورش زنبور عسل (عبادی، رحیم)

 

پاسخ دهید