زنبور.نت > دنیای زنبورداری > نژادها > شیوه دفاعی منحصر به فرد زنبور عسل ژاپنی

شیوه دفاعی منحصر به فرد زنبور عسل ژاپنی

زنبورهای عسل ژاپنی در دفاع از خود مقابل حمله زنبورهای سرخ روش ویژه‌ای دارند.

زنبورهای عسل ژاپنی هنگامی که مورد حمله زنبورهای بزرگ سرخ آسیایی قرار می‌گیرند دور آنها توده‌ای به نام توپ داغ دفاعی تشکیل می‌دهند.

این زنبورهای عسل که تعداشان به حدود پانصد عدد می‌رسد ماهیچه های پروازی خود را بطور همزمان به حرکت درمی‌آورند و بدین صورت زنبورهای عسل با تشکیل توپ دفاعی داغ زنبور سرخ مهاجم را از بین می‌برند.

دمای داخلی توپ داغی که زنبورهای عسل تشکیل می‌دهند تا چهل و شش درجه سانتی‌گراد می‌رسد و وقتی این دما تا مدت بیست دقیقه طول بکشد زنبور سرخ مهاجم می‌میرد.

پاسخ دهید