زنبور.نت > دنیای زنبورداری > نژادها > هیبرید یا دورگه های زنبور عسل

هیبرید یا دورگه های زنبور عسل

محققین به این نتیجه رسیده اند که می توان با استفاده از تلقیح مصنوعی و یا جفتگیری در مناطق ایزوله بین نژادهای مختلف و یا لاین های مختلف تلافی های مناسبی را اجرا نمود و صفات مطلوب و موردنظر را در هیبریدها یا نتایج حاصله متمرکز نمود.

(با استفاده از پدیده هتروزیس، قدرت بیشتر هیبریدها و برتری بعضی از صفات آنها نسبت به والدینشان) مطالعات زیادی در این زمینه صورت گفته و دو هیبرید خیلی مهم که از اهمیت اقتصادی و شهرت زیادی برخوردارند عبارتند از:

  •       هیبرید استارلاین Star line
  • هیبرید میدنایت Midnite

 هیبرید استارلاین Star line

این هیبرید از تلاقی بنی افراد انتخابی زنبورعسل ایتالیائی در آمریکای شمالی حاصل شده است. خصوصیات مهم این هیبرید: یکنواختی رنگ بدن(زرد یک دست)، تولید عسل زیاد، افزایش قدرت ادامه حیات نوزادان نسبت به والدین اولیه، آرام بودن، فعالیت خوب در آب و هوای معتدل.

هیبرید میدنایت Midnite

این هیبرید از تلاقی بین نژاد زنبورعسل قفقازی و زنبورعسل کارنیولان حاصل شده است. خصوصیات مهم این هیبرید: رنگ بدن سیاه، تولید جمعیت خیلی زیاد، آرام بودن، فعالیت خوب در آب و هوای سرد. در سال های اخیر تاش زیادی جهت تولید هیبریدهای مختلف با صفات و یا خصوصیات مطلوب انجام شده است از جمله برای مقاوم بودن نسبت به بیماری ها و آفات، تولید عسل بیشتر، گرده افشانی بهتر و غیره.

پاسخ دهید