زنبور.نت > دنیای زنبورداری > نژادها > گونه های اصلی زنبور عسل

گونه های اصلی زنبور عسل

از بین هشت گونه زنبورعسل دو گونه در ایران موجود میباشد. زنبورعسل معمولی در سراسر ایران غیر از مناطق کویری شرق وجود دارد.

زنبورعسل کوچک در نواحی جنوب ایران زندگی می کند و منطقه پراکنش آن شامل استان های کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، بوشهر، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان می باشد.

زنبورعسل معمولی دارای زیر گونه های (نژاد) زیادی می باشد به دلیل وضعیت خاص این گونه شاید در بین حشرات بیشترین تحقیقات برای مشخص شدن نژاد در مورد این حشره صورت گرفته است.

 طبق گزارش های موجود در دنیا نه گونه زنبورعسل وجود دارد که عبارتند از:

زنبورعسل کوچک (Small honeybee (Apis Florea

زنبورعسل هندی (Asian honeybee، Apis indica (Apis Cerana

زنبورعسل صخره (Rock honeybee (Apis Dorsata

زنبورعسل هیمالیایی(Apis Laboriasa)

Apis Andrenoformis

زنبورعسل قرمز (Red honeybee (Apis Koschevinikovi

Apis Nuluensis

زنبورعسل اروپایی(معمولی)

Apis Mellifera (European honeybee)

Apis Nigrocincta

۱ – زنبور عسل کوچک ( Apis florea )

 زنبور کوچک : از همه زنبورها کوچکتر است و این گونه در جنوب ایران ، هندوستان و برخی مناطق جنوبی آسیا وجود دارد . مانند زنبور عسل درشت تک شان است و در د اخل کند و باقی نمی ماند .

۲ – زنبور عسل هندی ( Apis indica )

زنبور عسل هندی : کوچک تر از زنبور عسل معمولی است و در هندوستان، چین و ژاپن وجود دارد و حجره های آن کوچک تر از زنبورهای معمولی است. محصول آن حدود نصف محصول زنبور عسل معمولی است و در مقابل تعدادی از بیماری های مهم مانند واروآ و …. مقاوم می باشد.

۳ – زنبور عسل درشت ( Apis dorsata )

 زنبورهای درشت : بزرگ ترین نوع زنبور عسل است. فقط یک شان می سازد ودرداخل کندو نمی ماند ، یعنی در فضای باز یک شان منفرد می سازد ، در هندوستان و چین زندگی می کند . این گونه نمی تواند هوای سرد زمستان را تحمل نماید.

پاسخ دهید