رنگ کندو

رنگ‌ها برای کندوهای چوبی تنها به عنوان محافظ مناسب بکار برده نمی‌شود. بلکه آنها ظاهر کندو را بهتر نشان داده و روش خوبی برای تغییر رنگ کندو می‌باشند.

رنگ‌ها در کاهش و یا افزایش جذب اشعه خورشید که به کندو می‌تابد مؤثرند. رنگ‌های منعکس‌کننده جذب اشعه خورشید را کاهش داده و دمای کندو را پایین می‌آورند.

در صورتی که رنگ‌های جاذب اشعه مخصوصاً رنگ سیاه دمای کندو را افزایش می‌دهد انتخاب رنگ برای کندوهایی که در هوای گرم در زیر خورشید قرار داده می‌شوند فوق‌العاده مهم است، تغییر رنگ سقف کندو می‌تواند در تغییر دمای کندو بسیار مؤثر واقع شود، در یک تحقیق کندوهای خالی با رنگ‌هایش گوناگون به طور آزمایشی در محلی قرار داده شده‌اند که دمای آن ۳۰ درجه سانتی‌گراد بود و معلوم گردید کندوهای سفید با سقف‌های سفید خنک‌تر از کندوهایی بودند که رنگ‌های دیگری داشتند و دمای داخل کندوی سفید زمانی که آن را در سایه و یا در زیر خورشید قرار داده می‌شوند تغییر زیادی نمی‌کرد.

کندوئی که نقره‌ای رنگ بود و سقف گالوانیزه مناسبی نداشت گرم‌ترین کندو بود. در کانادا میتچنر در سال ۱۹۴۰ سقف‌ها را با رنگ های متفاوتی مورد آزمایش قرار داد و آنها را بر روی کندوهایی که رنگ همه آبی بود گذاشت. زمانی که دمای هوا در سایه‌بند ۳۷ درجه سانتی‌گراد می‌رسید، دمای داخل کندوئی که دارای سقف سفید بود ۵ درجه سانتی‌گراد کمتر از کندوئی با سقف سیاه رنگ و گالوانیزه بدون رنگ بود و این دو در حدود ۱۰ درجه سانتی‌گراد گرم تر از دمای هوای در سایه بودند، لذا برای کاهش دمای در مناطق گرم سقف‌های سفید رنگی برای کندوها ساخته می‌شوند و یا سقف‌های فلزی را با رنگ سفید رنگ می‌زنند.

چوب‌هایی که با رنگ سیاه رنگ شده‌اند اشعه خورشید را جذب می‌کنند. لذا در مناطق سرد کندوها اغلب رنگ نمی‌شوند. در عرض‌های شمالی برخوردار از تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد ممکن است کندوها با رنگ سفید رنگ شده و در طول زمستان نیز با پلاستیک سیاه رنگی پوشانده شوند.

رنگ کردن قسمت جلوی کندوها به رنگ‌های مختلف و یا رنگ کردن نمونه‌هایی از کندوها می‌تواند دریافتن کندوها به زنبوران کمک کند و از اشتباه زنبوران در ورود به کندوهای دیگر جلوگیری نماید.

منبع

منبع

  • زنبوران عسل و زنبورداری (پیرایرانی، عبادالله)