محل استقرار کندو

محل استقرار و روش قرار دادن کندو از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زنبوران عسل در دمای ۳۳/۵ درجه سانتی گراد نوزادان خود را در داخل کندو پرورش می دهند.


اگر تخته کف کندو یا درپوش آن مرطوب و حالتی خفه کننده داشته باشد، پرورش نوزادان برای زنبورها بسیار مشکل می شود.

در حالت مرطوب و خفه کننده، انرژی ذخیره شده (عسل) به سرعت پایان یافته و امکان از دست رفتن نوزادان وجود خواهد داشت. توصیه می شود کندوها دست کم ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر از زمین فاصله داشته باشند و برای جلوگیری از ورود آب باران به داخل آن، کمی به جلو مایل باشند.

رویش علف های هرز در جلوی دریچه پرواز کندو، در پرواز زنبورها اختلال ایجاد می کند که در این خصوص قرار داشتن کندوها روی پایه های پیش ساخته یا سکو از رسیدن بعضی علف های هرز به دریچه پرواز جلوگیری بعمل می آورد.

 

 

پاسخ دهید