زنبور.نت > دنیای زنبورداری > وسایل کار > وسایل کار در زنبورداری

وسایل کار در زنبورداری

در زنبورداری هم مثل اغلب فنون، برای آسان تر نمودن کار وبهتر کردن نتیجه و بالا بردن مقدار محصول و بخصوص بی خطر کردن تماسی را که ما اجباراَ با زنبورها باید داشته باشیم .

برای محافظت در مقابل نیش زنبورعسل به وسایل و ادواتی احتیاج داریم که در اینجا به شرح آنها می پردازیم:

کلاه زنبورداری:

کلاه مخصوصی است که در جلو آن شبکه توری مشکی رنگی نصب شده است. در قسمت بالای کلاه و اطراف آن، توری یا پارچی ای که قسمت های گردن، گوش ها و پشت گردن را از نیش زنبورها محافظت می کند.

لباس کار:

برای محافظت بدن و پاها از نیش زنبور به کار می رود و بهتر است از پنبه و رنگ روشن باشد.

دستکش:

برای حافظت دست ها از نیش زنبور به کار برده می شود و معمولا از چرم یا پارچه مخصوص ساخته شود.

دودی:

وسیله ای است که در آن موادی که به طور ناقص می سوزد ریخته شده و به وسیله دمیدن، دود از آن خارج می شود. این وسیله برای آرام کردن زنبورها در موقع باز کردن کندو بکار می رود.

اهرم و کاردک:

برای جدا کردن قاب ها، پاک کردن موم های زاید و خارج کردن کادرها از کندو، به کار می رود.

برس:

برای پاک کردن قاب های عسل دار از زنبورهائی که روی آن قرار دارد به کار می رود و معمولا از برس های موئی با الیاف بلند به کار می رود تا زنبورها تحریک نشوند.

چنگال:

 شبیه چنگال غذاخوری است، فقط تعداد دندانه ها بیشتر و نوک آن ها هم تیز ترمی باشد . از آن برای برداشتن موم سرحجره های شان عسل ، استفاده می شود.

 طبق:

طبق مانند کندو است ؛امّا دو طرف بالا و پایین آن باز می باشد و معمولاً از آن برای ذخیره ی عسل استفاده می شود . طبق و کندو هر کدام ۱۰ قاب دارند .

سایر لوازم زنبورداری:

 شامل موم دوز، موم بر، موم ریز، سیم گالوانیزه، پایه مومی سیم سفت کن برای سیم کشی قاب ها استفاده می شود.

پاسخ دهید