زنبور.نت > بیماری‌ها > باکتریایی > لوک آمریکایی > پیشگیری از لوک آمریکایی

پیشگیری از لوک آمریکایی

همیشه پیشگیری بهتر است از درمان است برای پیشگیری بیماری رعایت نکاتی ضروری است

  • قوی و پرجمعیت نگه داشتن کلنی ها
  • رعایت اصول بهداشتی
  • زمستانگذرانی خوب زنبورها و تغذیه آن با عسل
  • جلوگیری از غارت توسط زنبورها

به منظور پیشگیری و کنترل این بیماری داروهای مختلفی مصرف گردیده است که مهم ترین آنها اکسی تتراسیکلین یا ترامایسین می باشد که به صورت پودر مخلوط با شکر و یا محلول در شربت شکر به زنبورها خورانیده می شود.

در صورت مصرف این دارو برای پیشگیری از بیماری معمولا در دو نوبت در سال یی در پاییز و دیگری در بهار به همان نحوی که در مورد لوک آمریکایی گفته شود به کار برده می شود.

از کاربرد این داروها در فصول شهد بایستی خودداری گردد. در غیر این صورت اینگونه داروها در عسل را یافته و اثرات نامطلوبی برای مصرف کننده دارد.

تعویض ملکه کلنی بیمار از نژاد دیگر که جوان و بهتر باشد تاثیر زیادی در بهبود بیماری دارد.

اقدامات قابل توصیه به زنبورداران برای جلوگیری از اشاعه بیماری های لوک اروپایی و آمریکایی:

از خرید کلنی های زنبورعسل و وسایل زنبورداری مستعمل از منابع غیر مطمئن جلوگیری گردد.

در صورت عدم اطمینان از سلامتی کلنی ها از نقل و انتقال زنبور و شان بین کلنی ها خودداری گردد.

از تغذیه عسل غیر مطمئن (از نظر آلودگی به عامل لوک) به کلنی ها موکداً خودداری گردد.

اقدامات لازم جهت جلوگیری از غارتگری به عمل آید خصوصا از ریختن تکه های شان و بره موم در اطراف کلنی ها خودداری شود.

پراکندگی کلنی ها در محوطه زنبورستان با در نظر گرفتن علائم زمینی به صورتی که زنبروها برای مراجعه به کلنی خود دچار اشتباه نشده و از جا بجا شدن اشتباهی زنبور جلوگیری شود.

پاسخ دهید