زنبور.نت > بیماری‌ها > باکتریایی > لوک اروپایی > علائم بیماری لوک اروپایی

علائم بیماری لوک اروپایی

علائم این بیماری کاملا مشخص می باشد. چون معمولا لارو‌ها پس از بسته شدن در سلول از بین می روند. در مومی سلول گود می شود و پس از مدتی میان آن سوراخ می شود

در چنین حالتی لارو به طور کلی از بین رفته و به صورت چسبی غلیظ در کف سلول باقی می ماند.چنانچه چوب کبرتی وارد وحتویات سلول نموده خارج کنیم کاملا کش می آید. باید مواظب بود که چوب کبریت را بعدا آتش رده تا اسپرها از بین بروند.

زنبورهای کارگر این گونه سلول ها را سوراخ کرده و سپس آنها را رها می کنند. زمان متوسط برای این که لارو علائم ظاهری را از خود نشان دهد ۱۲/۵ روز پس از تفریخ تخم می باشد. لاروها و شفیره های گندیده بوی سریش ماهی داده و به تدریج تیره رنگ تر می شوند.

پس از حدود یک ماه خشک شده و به صورت فلسی سیاه یا قهوه ای تیره به دیواره و سلول چسبیده و به راحتی از دیواره سلول جدا نمی شوند.

در شان های آلوده سطح تخمریزی یکدست نبوده و متفرق به نظر می رسد. زیرا اینگونه شان ها حاوی سلو ل هایی است که در آنها لاروها و شفیره های بیمار و یا مرده وجود دارد.

پاسخ دهید