زنبور.نت > بیماری‌ها > باکتریایی > سپتیسمی > تشخیص بیماری سپتیسمی

تشخیص بیماری سپتیسمی

یک گسترش باکتریایی بریا رنگ آمیزی گرم،می تواند در تشخیص بیماری کمک کند.

برای این کار یک بال زنبور را از سینه و قاعده ان را در قطره آب یا سرم فیزیولوژی استریل که روی لام میکروسکوپی گذاشته ایم فرو می بریم.

.مراحل خشک کردن و تثبیت و رنگ آمیزی گرم را ادامه می دهیم. آنگاه در زیر میکروسکوپ باید باسیل های گرم منفی را مشاهده کرد.

برای ایزوله یا جداکردن باکتری، قاعده بال زنبور را در محیط کشت Pseudomonas یا medium king B یا Pseudomonas agar f حرکت می دهیم و محیط کشت داده شده را در شرایط هوازی و در بهترین دمای رشد باکتری که ۳۷ درجه سانتیگراد است، قرار می دهیم.

رشد پزودوموناس آئروژینوا در محیط کشت، با اشاعه رنگدانه های قابل انتشار زرد-سبز در زیر نور ماورابنفش (با طول موج زیر ۲۶۰ نانومتر) مشخص می شود.

سپتی سمی، همچنین با ایجاد بیماری تجربی در زنبورهای سالم محبوس در داخل کندو تشخیص داده می شود.

این عمل با تهیه عصاره آبکی (خیساندن مقدار هم وزن از یک زنبور مشکوک در یک میلی لیتر از آب) و تلقیح آن از سینه زنبوران سالم یا فروبردن زنبوران در عصاره آبکی انجام می شود. زنبوران در صورت ابتلا به سپتی سمی، در عرض ۲۴ ساعت می میرند و علائم بارز بوی فساد Putrid odor و وارفتگی break apart را بعد از ۴۸ ساعت نشان می دهند.