زنبور.نت > بیماری‌ها > قارچی > آمیبی > تشخیص و کنترل بیماری آمیبی

تشخیص و کنترل بیماری آمیبی

از آنجاییکه این تک یاخته‌های آمیبی در لوله‌های مالپیگی زنبوران بالغ یافت می‌شوند.

تشخیص بیماری فقط با نمونه‌برداری و آزمایش لوله‌های مالپیگی در زیر میکروسکوپ به جهت مشاهده کیست‌های آمیب است.

پیشگیری و کنترل:

تاکنون داروی موثری برای این بیماری توصیه نشده است ولی روش های پیشگیری و مدیریت صحیح و ضدعفونی کردن قاب ها و قسمت های مختلف کندو در این مورد موثر است.

پاسخ دهید