زنبور.نت > بیماری‌ها > قارچی > آمیبی > عامل و انتقال بیماری آمیبی

عامل و انتقال بیماری آمیبی

عامل بیماری مالپیگاموئبا ملیفیکا Malpighamoeba mellificae  می‌باشد.

انتقال و بیماریزائی:

زنبوران کارگر بالغ با خوردن کیست آمیب، آلوده می‌شوند. کیست آمیب در مجرای گوارش و به خصوص در انتهای خلفی روده میانی یا راست روده جمع می‌شود و بعد از جوانه زدن، مستقیما از فضای داخلی پایین سلول‌های اپی‌تلیال تغذیه می‌کند. آمیب بعد از ۲۸-۱۸ روز، کیست خود را تشکیل می‌دهد. اندازه کیست‌ها ۸-۵ میکرون است و می‌توان آنها را در سراسر لوله‌های مالپیگی مشاهده کرد. کیست‎هایی که تولید شده‌اند، وارد روده شده و دفع می‌شوند.

عفونت ناشی از مالپیگاموئبا ملیفیکا، تقریبا ۶ هفته زودتر از عفونت نوزمائی مشاهده می‎شود و مانند عفونت نوزما در ماه‌های فروردین (آوریل) و اردیبهشت (می) شدید است. زنبوران ملکه یا نر در شرایط طبیعی دچار آمیب نمی‌شوند.

پاسخ دهید