زنبور.نت > بیماری‌ها > قارچی > لارو سنگی > عامل بیماری لارو سنگی

عامل بیماری لارو سنگی

انواع آسپرژیلوس ها نظیر آسپرژیلوس فلاووس، آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس نیجر،… سبب بیماری نوزادان سنگی شده اند.

آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس بیشتر از سایر گونه های این جنس، سبب بروز این بیماری می شوند. این قارچ ها ساکن طبیعی خاک هستند و در زنبوران بالغ، دیگر حشرات، پستانداران و پرندگان نیز می توانند پاتوژن و آسیب رسان باشند.

انتقال عامل بیماری زا:

  • بیماری نوزادان سنگی با تبادل شان بین کندوهای سالم و آلوده، به کندوی سالم منتقل می‌شود.
  • خوراندن گرده و عسل از شان‌های آلوده به زنبوران، سبب انتقال بیماری می‌شود.
  • آلوده شدن ظروف شربت‌دهی و … به اسپورهای قارچ، می‌تواند به انتشار بیماری کمک کند.

پاسخ دهید