زنبور.نت > بیماری‌ها > قارچی > لارو سنگی > لارو سنگی (Stone brood) چیست؟

لارو سنگی (Stone brood) چیست؟

در سال ۱۹۰۶ و برای اولین بار ماسن دانشمند آلمانی بیماری را گزارش کرد. بیماری از دانمارک و سایر نقاط اروپا و نیز امریکا، ونزوئلا و … گزارش شده است.

این بیماری قارچی است که توسط قارچ هایی از جنس آسپرژیلوس مانند   Aspergillus Flavus و گاهی توسط  Aspergillus Fumigatus در نوزادان و حشرات کامل زنبورعسل به بوجود می‌آید. معمولا آسپرژیلوس فلاووس عامل بیماری است. این قارچ خاکزی می‌باشد.

اسپورهای قارچ به وسیله غذا از طریق دستگاه گوارشی وارد بدن حشره شده و پس از رشد ونمو در این قسمت رشته‌های میسلیوم قارچ به کلیه قسمت های نرم نفوذ می‌کند.

این بیماری در نزد زنبورداران اهمیت کمتری دارد و به ندرت نیز دیده می شود.

منبع

منبع

  • دکتر محمد فرسی

 

پاسخ دهید