زنبور.نت > بیماری‌ها > انگلی > شپش > پیشگیری و مبارزه شپش

پیشگیری و مبارزه شپش

شپش زنبور عسل عامل بیماری زا نبوده و زیاد مضر نیست ولی چون در آلودگی های شدید سبب کم شدن راندمان ملکه در تخمگذاری می شود باید با آن مبارزه کرد.

  • اگر تعداد کم باشد می توان سر یک چوب کبریت را در عسل فرو برده به شپشک هایی که روی بدن زنبورها یا ملکه هستند چسباند. شپشک ها به عسل چسبیده را با دست از نوک چوب کبریت برداشت و کشت و یا سوزاند.
  • اگر تعداد شپشک ها در کندو زیاد باشد باید آنها را به کمک فنوتیازین می توان از بین برد. بدین طریق که غروب روی کاغذ مقداری فنوتیازین پاشیده در داخل کندو روی کف آن قرار داد. صبح روز بعد کاغذ و فنوتیازین را همراه همه شپشک هایی که بیهوش رویش ریخته اند از کندو بیرون آورده و فورا سوزاند. این کار باید یک روز در میان چند بار در پاییز تکرار شود تا همه حشرات از بین بروند. فنوتیازین فقط روی حشرات اثر دارد. روی لارو و تخمش متاسفانه بی اثر است. به همین دلیل بهتر است پس از ۲ ماه این عمل را برای مبارزه قطعی دوباره تکرار کرد تا تخم ها و لاروهایی که در این مدت تبدیل به حشره ی کامل شده اند نیز کاملا از بین بروند.
  • از دود تنباکو می توان جهت کم کردن جمعیت شپش استفاده کرد(حشره کامل) برای از بین بردن تمام مراحل زندگی شپش زنبور عسل باید سلول های پوشیده از عسل را سربردای کرد.

بین مواد مختلفی که در آزمایش ها به منظور مبارزه با این حشره استفاده شده است تنها فنوتیازین در حالی که هیچ نوع اثر منفی روی زندگی زنبور عسل یا بو و طعم عسل نمی گذاشت حشرات مزبور را نیز از بین می برد. این اواخر مبارزه برضد شپشک به وسیله تیمول نیز توصیه شده است.

منبع

منبع

  • زنبورعسل و پرورش آن (شهرستانی، نعمت الله)

 

پاسخ دهید