زنبور.نت > بیماری‌ها > انگلی > کنه واروا > راه های انتشار کنه واروا

راه های انتشار کنه واروا

کنه ها از راه های مختلف در بین کندوهای زنبورستان و نیز از یک زنبورستان به زنبورستان دیگر منتشر می شوند.

که این راه های انتقالعبارتند از :

  • حمل ونقل از نقطه ای به نقطه دیگر
  • پرواز زنبورهای کارگر و نر در مناطق زنبورداری
  • زنبوران نر که کنه ها علاقه خاصی به آنها دارند به راحتی توسط آنها به کندوهای مختلف برده می شوند.
  • ورود اشتباهی یا در هنگام غارت زنبوران کارگر از کندوهای آلوده به سالم و بالعکس
  • بچه کندوهای آلوده به کنه که ممکن است چندین کیلومتر از زنبورستان اصلی دور شده و کنه های موجود در مناطق دیگر را آلوده کنند.
  • خرید و فروش ملکه زنبورعسل و کلنی های زنبورعسل و انتقال آنها بین زنبورداران

پاسخ دهید