زنبور.نت > بیماری‌ها > انگلی > کنه واروا > نحوه زندگی کنه واروا

نحوه زندگی کنه واروا

کنه واروا برای تغذیه از خون بدن زنبورعسل جاهای نرم بدن را انتخاب می کند (بین حلقه های بدن به خصوص حلقه اول بی سر و سینه و بین شکم و سینه) و با فرو کردن قطعات دهان خود از خون زنبور تغذیه می کند.

کنه به مقدار کم و به دفعات از خون زنبور تغذیه می کند. بیشترین خسارت کنه به لاروهای مسن و شفیره زنبورعسل بخصوص لاروهای نر می باشد

زنبوران کامل نقش میزبان واسطه را بازی کرده و کنه را در روی خود حمل می کنند. کنه ماده قبل از بسته شدن سر سلول ها وارد سلول ها شده و پس از اینکه لارها تنیدن پیله را تمام کردند شروع به تخمگذاری می نماید. کنه واروا انگل لاروهای زنبوران جوان است.

مسیر زندگی اش را در داخل حجرات مهر و موم شده سپری می کند. کنه واروا در دوران رشدش از خون نوزادان زنبورعسل تغذیه می کند و بعد از مرحله بلوغ از حجرات بیرون می آید. زمانی که آلودگی شدید باشد لاروهای زنبوران می میرند و یا زنبوران ناقص الخلقه به دنیا می آید.

کنه واروا لاروهای نر را به لاروهای ماده ترجیح می دهند. کنه های ماده بالغ به روی زنبوران چسبیده از آنها به عنوان عامل انتقال استفاده می کنند. در ضمن از قسمت های نرم بدن زنبور بخصوص در حد فاصل قطعات کیتینی شکم آنها خون می مکند.

طول زندگی کنه واوا در تابستان ۲ ماه و در زمستان در کلنی های بدون لارو و شفیره حدود ۸ ماه می باشد.

پاسخ دهید