زنبور.نت > بیماری‌ها > انگلی > کنه واروا > کنه واروا (مایت واروا) چیست؟

کنه واروا (مایت واروا) چیست؟

کنه واروا به عنوان انگل زنبورعسل در صنعت زنبورداری جهان بسیار مهم محسوب می شود، کنه واروا در جهان حداقل دارای سه شکل مرفولوژیکی متفاوت است که به عنوان سه گونه معرفی شده اند.

 درحال حاضراین کنه در تمام قاره های جهان یه جز استرالیا وجود دارد و در حال گسترش و استقرار می باشد.

کنه های ماده بالغ تخم مرغی شکل و مسطح می باشد و به طول ۱/۱ تا ۱/۱ میلیمتر و به عرض ۱/۵تا ۱/۶ میلیمتر و به رنگ قهوه ای مایل به قرمز و به چشم غیر مسلح قابل رویت می باشند.

کنه های نر از کنه های ماده کوچک تر بوده ( ۰/۷۶ میلیمتر طول و ۱/۷۱میلیمتر عرض) به رنگ زرد روشن تا خاکستری روشن هستند. صفحه پشتی بدن کنه تقریبا سطح بدن را پوشانیده و قطعات دهانی زیر آن مخفی می باشند.

انتهای پنجه پاهای کنه به شکل بادکش درآمده به طوری که می تواند به راحتی خود را به بدن زنبورعسل بچسباند به علاوه سطح شکمی آن نیز سخت و محکم شده و قادرند به موهای بدن زنبور چسبیده، به طوریکه زنبورقادربه جدا کردن آن از بدن خود نمی باشد.

پاسخ دهید