زنبور.نت > بیماری‌ها > آفات > انگل میاز در زنبور عسل

انگل میاز در زنبور عسل

این انگل از خانواده تاکنیده، سارکوفاژیده، کنوپیده است که زندگی انگلی (دوره لاروی حشرات) را در بدن دیگر موجودات آلی تر از خود را می گذارد (مثل مگس ها) میاز می گویند.

نمونه آن مثل مگس کرم گوشت است این مگس در روزهای آفتابی در اطراف کندو کشیک داده و زنبورهایی که در حال ورود به کندو هستند مورد حمله قرار می دهند لاروهای تازه از تخم تفریخ شده ی خود را روی بدن زنبورها قرار می دهند.

کنترل: آلوگی زنبورعسل با حشرات خانواده کونوپیده بسیار نادرست است لذا هیچ روش مبارزه در این مورد لازم به نظر نمی رسد.سارکوفاژیده یا مگس گوشت: اکثرأگنده خوار هستند اما گونه هایی از آن هست که انگل زنبورند. لارو به محض قررار گرفتن به داخل عضلات سینه ای نفوذ کرده و از همولنف زنبور و همچنین بافتهای سخت زنبور تغذیه می کند.

چرخه زندگی انگل میاز زنبورعسل :

تکامل لارو ۶ تا۱۱ روز طول می کشد سپس وارد مرحله شفیرگی می شود مرحله شفیرگی در خاک اتفاق می اُفتتداگر در پاییز و زمستان باشد شفیره تا بهار دوره خواب یا دیاپوز می شود وقتی اندازه لارو به ۸ یا۱۱ میلیمتر برسد وارد مرحله شفیرگی می شود مگس بالغ در مدت ۷ تا۱۲ یا۱۶ روز از پیله خارج می شود

کنترل: برای مبارزه با این انگل می توان پوشش خارجی کندو را با محلول ۱ تا ۲ درصد د.د.ت آغشته کرد

کنترل شفیره:

یکی از روشهای کنترل مگسها ، شکارچیان طبیعی آنها هستند. یکی از آنها زنبور کوچکی است که زندگی انگلی دارد ، نیش نمی زند و برای حیوانات و انسان بی ضرر است. زنبور ماده برای تخمگذاری بدنبال شفیره مگس می گردد و درون أن تخمگذاری میکند.

یک دوره رهاسازی این زنبور جمعیت مگسها را بطور موقتی کاهش میدهد ولی بعلت تفاوت سیکل زندگی مگس با این زنبور و مهاجرت مگسها از نقاط دیگر به منطقه تحت کنترل ، یک برنامه دوره ای رهاسازی باید انجام شود تا کنترل مناسبی صورت بگیرد ( هر یک تا سه هفته یکبار ). بسته تجارتی حاوی لاروهای زنده زنبور داخل شفیره مگس است که بسته بندی شده و در طی مدت معینی باید مصرف شود

کنترل بیولوژیکی:

در چند سال اخیر محصولات بیولوژیکی برای مبارزه با مگس بصورت تجاری در دسترس قرار گرفته است. اکثر این محصولات محدودیت نقل و انتقال دارند و اثر بخشی آنها در ایران هنوز مشخص نشده است.

 کنترل مگس بالغ:

قارچها: بعضی گونه های قارچ ها می توانند مگسها را از بین ببرند. قارچهای گونه Beauveria bassiana از این دسته هستند. محصول تجاری محتوی این قارچ به دو صورت پودر و محلول عرضه می شود که روی مکانهای استراحت مگسها مالیده می شود. هفت روز پس از exposure مگسها می میرند. توجه شود که این قارچها می توانند انگلهای مگس ها را نیز از بین ببرند بنابراین نبایستی از دو روش بطور همزمان استفاده شود.

تله های بدام اندازی مگس: این تله هادرانواع مختلف در دسترس هستند که مگسهای بالغ را در دام می اندازند. برخی دارای طعمه هستند و بعضی بدون طعمه عمل می کنند که این تله ها گاهی زنبورعسل را به دام می اندازد.

منبع

منبع

  • http://moslem1366.blogfa.com

پاسخ دهید