زنبور.نت > بیماری‌ها > آفات > پرندگان > پرندگان زنبور خوار

پرندگان زنبور خوار

در ایران تعدادی پرندگان از زنبورعسل و یا سایر حشرات تغذیه می کنند که مهمترین آنها پرندگان خانواده Meropidae می باشند. پرندگان این خانواده به صورت اجتماعی زندگی کرده و بیشتر از حشرات راسته بال غشائیان به خصوص زنبورعسل تغذیه می کنند.


نحوه تغذیه به این صورت است که زنبورها را در هوا شکار کرده سپس در محلی مانند روی شاخه درخت، روی سیم تلفن و تلگراف قرار گرفته و از آن تغذیه می کنند. از این خانواده سه گونه در ایران انتشار دارد که از حشرات و بخصوص زنبورعسل تغذیه می کنند. پرندگان پس از تغذیه از تعداد زیادی زنبور در چینه دان خود شیره آنها را مکیده و بقایای سخت و غیر قابل جذب را به صورت توده فشرده بیضی شکل از دهان خارج می کند.

پاسخ دهید