زنبور.نت > بیماری‌ها > آفات > زنبور خرمایی > روش مبارزه با زنبور خرمایی

روش مبارزه با زنبور خرمایی

بهتر است دریچه پرواز کندوها را کوچک کنیم تا زنبوران محافظ بتوانند به راحتی از ورود سریع و ناگهانی زنبوران خرمائی جلوگیری کنند.


همچنین با دنبال کردن مسیر پرواز آنها در هوا و کمی جستجو در اطراف زنبورستان محل لانه آنها را پیدا کرده و شب هنگام با یکی از سموم حشره کش به نابودی آنها اقدام کنیم. با استفاده از تله های مخصوص و قرار دادن توری فلزی مخصوص در روی سوراخ پرواز کندو اقدام به نابودی آنها می کنیم.

پاسخ دهید