زنبور خرمایی

زنبوران خرمایی از خانواده Vespidae  و از جنسVespa ، این زنبوران هستند که رنگ آنها خرمایی است و از زنبوران عسل بزرگ ترند. این حشرات دارای دست و پای بلند و قطعات دهانی جونده قوی و دندانه دار هستند به طوری که با حرکت افقی آرواره ها سر زنبورعسل را از بدنش جدا می کنند.


این زنبوران معمولا لانه خود را در نزدیکی کندوها ساخته و برای تغذیه و پرورش نوزادان خود از زنبوران عسل به عنوان مطمئن ترین منبع غذای آماده استفاده می کنند. بعضی از انواع آنها به زور وارد کندو شده و با مقداری عسل خارج می شوند. اما گاهی زنبوران عسل به طور دسته جمعی به آنها حمله ور شده و با نیش زدن سبب مرگشان می شود.

گرچه آفت درجه دوم محسوب می شوند ولی در بعضی نقاط خسارت قابل توجهی به کندوهای زنبورعسل وارد کرده و گاهی موجب نابودی آنها می گردند. دو گونه مهم آنها که در کشور ما وجود داشته و خسارت می زنند عبارتند از: Vespa Orientails, Vespa Crabro

پاسخ دهید