سوسک های تاولی

این سوسک ها از جنس Meloe می باشند بعضی از این گونه ها پارازیت زنبورعسل و سایر حشرات گرده افشان هستند.

لارو سن اول این سوسک ها روی گل های مورد استفاده زنبورعسل منتظر می ماند و به محض وار دشدن زنبورعسل به داخل گل خود را به زنبور می چسبانند و به کندوی زنبورعسل وارد می شوند

لاروهای سنین اول تا سوم این سوسک ها بدن حشره کامل را سوراخ کرده و از خون آنها تغذیه می کنند، حشره کامل این سوسک ها به رنگ سیاه و دارای بال پوش های کوتاه هستند ولی لارو بسته به گونه ممکن است به رنگ سیاه یا قهوه ای و با سر مثلثی و یا گرد باشد.

این سوسک ها در مناطق مختلف کشور در داخل کندو های زنبورعسل دیده می شوند ولی چون خسارت زیادی نمی کنن، فعلا مبارزه اختصاصی برعلیه آنها توصیه نمی شود. در جریان استفاده از داروهای دودزا بر علیه کنه واروا این آفت هم از بدن زنبور جدا می شود.

پاسخ دهید