زنبور.نت > بیماری‌ها > آفات > پروانه موم خوار > روش مبارزه با بید موم خوار

روش مبارزه با بید موم خوار

زنبورعسل خود یکی از مهمترین دشمنان طبیعی پروانه خوار بوده و در کندوهای قوی تمام لارو را از بین برده و آنها را به خارج کندو حمل می کند به همین منظور زنبورداران شان های آلوده را داخل کندوهای قوی قرار داده و زنبورها پس از مدتی آنها را تمیز نموده و سلول های مومی را تعمیر و ترمیم می کنند.

پروانه موم خوار از روشنائی، سرما و هوای تازه گریزان است و در چنین شرایطی کمتر خسارت وارد می کند. همچنین پروانه های کامل از مرکب های چاپی روزنامه قرار می کنند. به همین دلیل اغلب می توان با قرار دادن یک ورق کهنه روزنامه بین طبقه های کندو، از گسترش این آفت درانبار جلوگیری کرد.

مبارزه فیزیکی:

این مبارزه در غیاب زنبور صورت می گیرد و از سیستم گرما و سرما استفاده می شود.

الف- استفاده از سرما:

فعالیت این حشره در سرما کاهش می یابد و در دجه حرارت پائین، می توان تمام مراحل مختلف زندگی این آفت( تخم، لارو، شفیره و حشره کامل) را از بین برد.

زنبوردارانی که مقدار کمی کندو داند می توانند با قرار دادن قاب های آلوده به مدت ۴ تا ۵ ساعت در فریزر با این آفت مبارزه کند. هرچه درجه حرارت بالاتر رود زمان بیشتری برای از بین بردن مراحل مختلف زندگی آفت لازم است.

ب- گرما:

درجه حرارت ذوب موم زنبورعسل ۶۳ تا ۶۵ درجه سانتی گراد است لذا در روش استفاده از گرما برای مبارزه با کرم موم خوار باید دقت کرد و درجه حرارت بالا باید شان ها عاری از عسل باشد زیرا کیفیت عسل در بیش از ۴۹ درجه کاهش می یابد و درجه حرارت بالاتر به شان های خالی هم صدمه می نمایند.

مبارزه شیمیایی:

بهترین مواد شیمیایی که نی توان جهت از بین بردن این آفت مصرف کرد سموم گازی است زیرا سموم گازی در بین سلول ها و شکاف های موجود در کندو نفوذ کرده و پس از مصرف کردن با هوا دادن قسمت های مختلف کندو از بین خواهند رفت.

سموم گازی که برای این منظور مصرف می شود شامل:

گوگرد، فسفاتین، پارا دیکلرو بنزن، اتیلن دی برمید، اتیلن اکسید، متیل برومید، قرص فستوکسین می باشد. گاز های سمی در درجه حرارت بالای ۲۲ درجه سانتی گراد بهترین نتیجه را می دهند. در زیر نحوه استفاده یکی از سموم شرح داده می شود.

فستوکسین:

به صورت قرص در بازار ایران وجود دارد این قرص در مجاورت رطوبت تولید گاز سمس می کند. مقدار مصرف این قرص ها ۵ قرص برای هر متر مکعب فضا می باشد.

نحوه کاربرد:

در اتاق بدون درز و شکاف و یا در زیر ورقه های پلاستیکی بدنه و طبقه های کندو که حاوی شان ها هستند به صورت ردیف ۵ تا ۶ طبقه روی هم قرار داده می شود، سپس ۵ قرص فستوکسین را روی یک قطعه پاچه تنظیف و روی قسمت فوقانی هر ردیف قرار می دهیم بعد از یک هفته تا ۱۰ روز باید کندوها و شان ها را هوادهی کرد.

مبارزه بیولوژیکی:

امروزه در نقاط مختلف جهان پودر قابل تعلیق در آب که دارای نوع خاصی از باکتری و کریستال های سمی پروتئین است و به نام تجارتی سرتان (Certan) متداول می باشد مورد استفاده قرار می گیرد، وقتی لارو پروانه های موم خوار مقدار خیلی کمی از این پودر را تغذیه کنند مسموم شده و می میرند.

پاسخ دهید