زنبور.نت > بیماری‌ها > آفات > زنبور زرد > نتایج اقتصادی مبارزه با زنبور زرد

نتایج اقتصادی مبارزه با زنبور زرد

روش جدید مبارزه مکانیکی با زنبور زرد نسبت به روش‌های قدیمی موثر و مفید می‌باشد.

تا به حال زنبورداران کشور جهت مبارزه با زنبور زرد به دلیل نداشتن راهکار و روش مناسب با مشکل جدی مواجه بودند. طول مبارزه در روش‌های قبلی بر حسب تعداد روز حدود ۱۸۰روز می‌باشد.

در حالی که طول مبارزه بعد از اجرای این روش بر حسب تعداد روز از ۱۸۰ روز به ۳۰ روز کاهش پیدا کرد.

میزان خسارت مالی بر فرض اینکه بتوانیم ۵۰% تلفات کندوهای زنبور عسل را در هر زنبورستان کاهش دهیم و با در نظر گرفتن قیمت تقریبی هر کندو ۶۰ هزار تومان خسارت مالی در هر کندو ۳۰ هزار تومان خواهد بود، در یک زنبورستان ۱۰۰ کندویی میزان خسارت ۳ میلیون تومان می‌گردد.

میزان کاهش خسارت مالی و صرفه‌جویی ذکر شده در شرح وضع موجود حاصل از ین روش در یک زنبورستان ۱۰۰ کندویی ۳ میلیون تومان برآورد شده است. میزان تغییرات بعد از اجرای پیشنهاد زیاد بوده و کاملا مطلوب و قابلیت و سهولت و سادگی در دسترسی به خدمات از طرف ارباب رجوع رضایت بخش می‌باشد.

منبع

منبع

  • مبارزه مکانیکی با زنبور زرد (عباس زاده، سجاد)

پاسخ دهید