زنبور.نت > بیماری‌ها > ویروسی > فلج شدگی > بیماری فلج زنبوران بالغ

بیماری فلج زنبوران بالغ

بیماری فلج زنبوران بالغ باعث می شود که زنبوران آلوده قدرت پرواز خود را از دست داده، بال ها و شکم حالت شل و افتاده پیدا می کند. غالبا موهای بدن زنبوران آلوده ریخته و رنگ بدن سیاه و درخشان می شود. نهایتا زنبور بیمار خواهد مرد.

بیماری فلج حاد ویروسی:

این بیماری ویروسی موجب فلج و مرگ ومیرسریع زنبوران بالغ می گردند. مرگ سریع زنبوران به وسیله این ویروس در شرایط آزمایشگاه مشاهده شده است و هنوز گزارش مستندی از از وقوع آن در شرایط طبیعی وجود ندارد.گرچه ویروس در بدن زنبوران بالغ به طور طبیعی دیده شده است.

بیماری فلج مزمن ویروسی:

این بیماری توسط ویروس باعث می شود که تدریجا در کلنی زنبوران فلج گردند. زنبوران آلوده در کف کندو و روی زمین خزیده و قدرت پرواز ندارند. این ویروس در بافت عصبی زنبورها تکثیر پیدا کرده و موجب فلج آنها می شود. نژادها و لاین های زنبورعسل حساسیت متفاوتی در برابر این ویروس دارند. 

پاسخ دهید