زنبور.نت > دارو > آپی وار و درمان کنه

آپی وار و درمان کنه

آپی وار محصول و نام تجاری ثبت شده توسط شرکت veto–pharma است این شرکت یک شرکت چند ملیّتی بوده و مرکز آن در کشور انگلستان می‌باشد و تحت عنوان داروی دامی مورد آزمایش و تأیید قرار گرفته است‌. شرکت کشاورزی داس نماینده انحصاری veto-pharma در ایران است.

مدت و روش درمان

نوار آپی وار تعداد ۱۰ نوار درون هر پاکت موجود می‌باشد. نوارهای آپی وار را در بهار داخل کندوها قرار دهید، قبل از اینکه عسل جریان پیدا کند. در موقع شدّت جریان عسل نوارها را در کندو قرار ندهید‌. اگر آلودگی با کنه بسیار زیاد است می‌توانید در پاییز زمانیکه همه عسل‌ها برداشت شده‌اند از این نوارها استفاده کنید‌. برای هر کندو ۲ نوار آپی وار استفاده کنید‌. مثلاً می‌توانید بین قاب سوم و چهارم یک نوار قرار دهید و نوار دیگر را در بین قاب‌های هفتم و هشتم قرار داد‌. نوارهای آپی وار طوری در بین قاب‌های کندو معلّق قرار می‌گیرند که زنبورها می‌توانند به راحتی در دو طرف نوارها حرکت کنند. نوارها باید برای مدت ۶ هفته در کندو باقی بمانند. مصرف بیش از حدّ آپی وار ممکن است در کنه‌ها ایجاد پایداری نماید‌. برای پیشگیری از ایجاد مقاومت در کنه بعد از این مدّت نوارها را از کندو بیرون آورید‌. در موقع برداشت عسل نوارها را در کندو باقی نگذارید‌.

شرایط نگهداری

  • نوارها را در بسته‌بندی اصلی و باز نشده و دور از موادغذائی نگهداری کنید‌.
  • در دمای اتاق و دور از نور مستقیم خورشید و سایر مواد سمّی که ممکن است روی نوارها تأثیر گذارد، نگهداری شود.
  • از آلوده شدن هر نوع منابع آبی با این نوار و پاکت خالی آن جلوگیری نمائید‌.
  • پس از مصرف اگر شرایط اجازه می‌دهد به خصوص باتوجه به جهت وزش باد‌، نوارهای استفاده شده را بسوزانید‌. در غیر این صورت آنها را در زمین مناسب و خشکی با پاکت‌های خالی آن را دفن کنید‌.

موارد احتیاط

از استنشاق بوی نوارها هنگامیکه آن را باز می‌کنید خودداری نمائید‌. از تماس آن با دست خودداری نموده و از دستکش استفاده نمائید.

  • شکل دارویی
  • ترکیب
  • موارد مصرف
  • مدت درمان
  • تاریخ انقضاء
این دارو به صورت نوارهای پلاستیکی است.
هر نوار ۵۰۰ میلیگرم آمیتراز دارد.‌
جهت کنترل کنه واروا در زنبورعسل
شش هفته
۱۸ ماه پس از تولید